Inici > Gos de Teràpia i Assistència > Terapeutes Canins

gos somrient imatge rodona
TERAPEUTAS CANINOS

Gossos formats per millorar la qualitat de vida de les persones


TERAPEUTES CANINS

El terapeuta caní és un gos ensinistrat per prestar assistència a persones amb alguna discapacitat en les activitats de la seva vida diària, tant en l’entorn familiar com en l'entorn extern. És un gos format per assistir l'usuari segons les seves necessitats especials concretes i s'introdueix en les rutines familiars de manera que beneficiï tota la família i així millori la dinàmica familiar.

Terapeutes canins disponiblesgos de teràpia i nen
nena amb síndrome de down amb gos

Què és un terapeuta caní?

Un terapeuta caní és un gos que reuneix les qualitats d'un gos de teràpia i un gos d'assistència. Hi ha moltes famílies en les quals algun dels seus membres té unes necessitats especials, siguin físiques, psicosocials, cognitives i/o sensorials, que li condicionen enormement el seu dia a dia. S'ha demostrat que els gossos poden ser una gran ajuda, per això hi ha les teràpies assistides amb gossos en les quals un tècnic en intervencions assistides amb animals realitza sessions amb el seu gos per treballar certes habilitats de la persona (exercicis cognitius o físics). D'altra banda, hi ha els gossos d'assistència, que són gossos que viuen amb la persona i l’ajuden a dur a terme algunes tasques diàries. Els nostres gossos uneixen les qualitats del gos de teràpia i assistència. Són gossos que viuen amb les famílies per poder facilitar-los les tasques diàries i poden acompanyar la persona amb necessitats especials allà on vagi per aportar-li seguretat i millorar les seves relacions socials. A més, l'educador caní i etòleg pot estar present en les sessions amb els professionals que tracten la persona (fisioterapeutes, psicòlegs, pedagogs…) per donar-li les claus de com introduir el gos en les seves teràpies, com es faria amb un gos de teràpia. D'aquesta manera, l'usuari es pot beneficiar dels avantatges de tenir un gos en les seves teràpies, i a més gaudir de l'assistència i el suport emocional que aporta un gos d'assistència.

Per a la família amb necessitats especials

L'ensinistrament del terapeuta caní està orientat per ajudar a resoldre les dificultats derivades de la patologia de l'usuari en l'entorn familiar. Això vol dir que dins de la llar, el gos haurà estat format per ajudar a millorar les rutines i dinàmiques familiars que estan condicionades per la patologia de l'usuari. D'aquesta manera, no només es tenen en compte les necessitats de l'usuari sinó de tota la família i les rutines noves que s'hi introdueixin buscaran el benefici de tota la unitat familiar.

Per a l'usuari amb necessitats especials

Més enllà de l'entorn familiar, el gos està preparat per ajudar l'usuari en la resta d'entorns en els quals es maneja. D'aquesta manera, la tasca del gos consistirà a assistir l'usuari tant en les seves tasques diàries a la llar com en entorns públics on pot necessitar suport. Segons les necessitats de l'usuari i segons es consideri convenient, el gos pot ajudar-lo en el seu entorn escolar o laboral, en activitats ocupacionals o extraescolars, en teràpies en les quals participi l'usuari o en rutines del seu dia a dia.

Terapeutes canins disponibles

Informació i consultes sobre l'Australian Cobberdog

CONTACTE