Inici > Gos de Teràpia i Assistència

GOSSOS DE TERÀPIA I ASSISTÈNCIA

Gossos formats per millorar la qualitat de vida de les persones


TERAPEUTES CANINS

El terapeuta caní és un gos ensinistrat per prestar assistència a persones amb alguna discapacitat en les activitats de la seva vida diària, tant en l’entorn familiar com en l'entorn extern. És un gos format per assistir l'usuari segons les seves necessitats especials concretes i s'introdueix en les rutines familiars de manera que beneficiï tota la família i així millori la dinàmica familiar.

Terapeutes canins disponiblesQuè és un terapeuta caní?

Un terapeuta caní és un gos que reuneix les qualitats d'un gos de teràpia i un gos d'assistència. Hi ha moltes famílies en les quals algun dels seus membres té unes necessitats especials, siguin físiques, psicosocials, cognitives i/o sensorials, que li condicionen enormement el seu dia a dia. S'ha demostrat que els gossos poden ser una gran ajuda, per això hi ha les teràpies assistides amb gossos en les quals un tècnic en intervencions assistides amb animals realitza sessions amb el seu gos per treballar certes habilitats de la persona (exercicis cognitius o físics). D'altra banda, hi ha els gossos d'assistència, que són gossos que viuen amb la persona i l’ajuden a dur a terme algunes tasques diàries. Els nostres gossos uneixen les qualitats del gos de teràpia i assistència. Són gossos que viuen amb les famílies per poder facilitar-los les tasques diàries i poden acompanyar la persona amb necessitats especials allà on vagi per aportar-li seguretat i millorar les seves relacions socials. A més, l'educador caní i etòleg pot estar present en les sessions amb els professionals que tracten la persona (fisioterapeutes, psicòlegs, pedagogs…) per donar-li les claus de com introduir el gos en les seves teràpies, com es faria amb un gos de teràpia. D'aquesta manera, l'usuari es pot beneficiar dels avantatges de tenir un gos en les seves teràpies, i a més gaudir de l'assistència i el suport emocional que aporta un gos d'assistència.

Per a la família amb necessitats especials

L'ensinistrament del terapeuta caní està orientat per ajudar a resoldre les dificultats derivades de la patologia de l'usuari en l'entorn familiar. Això vol dir que dins de la llar, el gos haurà estat format per ajudar a millorar les rutines i dinàmiques familiars que estan condicionades per la patologia de l'usuari. D'aquesta manera, no només es tenen en compte les necessitats de l'usuari sinó de tota la família i les rutines noves que s'hi introdueixin buscaran el benefici de tota la unitat familiar.

Per a l'usuari amb necessitats especials

Més enllà de l'entorn familiar, el gos està preparat per ajudar l'usuari en la resta d'entorns en els quals es maneja. D'aquesta manera, la tasca del gos consistirà a assistir l'usuari tant en les seves tasques diàries a la llar com en entorns públics on pot necessitar suport. Segons les necessitats de l'usuari i segons es consideri convenient, el gos pot ajudar-lo en el seu entorn escolar o laboral, en activitats ocupacionals o extraescolars, en teràpies en les quals participi l'usuari o en rutines del seu dia a dia.

Terapeutes canins disponibles

CURS DE TÈCNIC EN INTERVENCIONS ASSISTIDES AMB ANIMALS

Tot el que necessites per realitzar intervencions assistides amb animals: formació + gos de teràpia + pràctiques

El nostre programa de formació per a tècnics en intervencions assistides amb animals és un projecte integral que inclou la formació teòrica, la selecció i la formació d'un gos de teràpia per a l'alumne i les pràctiques reals en intervencions assistides amb animals. L'alumne adquirirà els coneixements teòrics i començarà la seva formació pràctica amb un Australian Cobberdog seleccionat i format específicament per a ell. D'aquesta manera, l'alumne podrà fer intervencions assistides amb animals amb un gos de teràpia Australian Cobberdog completament preparat des del primer dia.

Accés per a alumnes INSCRIU-T’HI

La teoria

A través de la nostra plataforma de formació en línia, l'alumne adquirirà tots els coneixements sobre les intervencions assistides amb animals a través de continguts interactius, vídeos tutorials, debats amb el professor, tutories personalitzades i exàmens periòdics. D'aquesta manera, l'alumne aprendrà la diferència entre els diferents gossos d'ajuda social, els orígens de les intervencions assistides amb gossos, quin tipus d'intervencions amb animals es poden dur a terme, els diferents usuaris amb els quals es pot treballar, les necessitats d'un gos de teràpia durant les intervencions assistides amb gossos, etc...

El gos de teràpia

Mentre l'alumne adquireix els coneixements teòrics, els nostres tècnics en intervencions assistides amb animals s'encarreguen de seleccionar i preparar-li un Australian Cobberdog perquè sigui el seu futur gos de teràpia. Aquest gos tindrà apreses totes les habilitats que l'alumne necessiti per desenvolupar el seu treball en les intervencions. Una vegada l'alumne adquireixi la teoria, començarà la part pràctica amb l'acoblament amb el seu gos de teràpia i aprendrà a posicionar-lo, que realitzi les ordres, entendre què és el que necessita el gos, i tot el necessari perquè hi hagi una bona compenetració entre l'equip del tècnic + el gos de teràpia.

La pràctica

Una vegada el gos de teràpia i el tècnic han aconseguit una bona connexió, comencen junts a realitzar, al costat del professor pràctiques, intervencions assistides amb animals reals amb persones amb necessitats especials. Una vegada l'alumne hagi adquirit la dinàmica de les intervencions i s’hi manegi bé, haurà superat el curs i podrà dur a terme les seves pròpies intervencions juntament amb el seu gos de teràpia Australian Cobberdog. A partir de llavors, el professor podrà fer un seguiment de les intervencions pròpies de l'alumne per resoldre els dubtes que li vagin sorgint i donar-li consells a l'hora de treballar en les sessions.

A QUI S’ADREÇA EL PROGRAMA DE FORMACIÓ

A professionals que ja treballen en el seu camp amb persones amb necessitats especials i que pensen que la introducció d'un gos podria beneficiar els usuaris amb els quals treballa.
A persones que tenen titulacions sanitàries, de l'àmbit social o de l'educació que vulguin aprofundir i experimentar en les intervencions assistides amb animals i els seus beneficis.
A aquelles persones que es relacionen en un entorn amb persones amb necessitats especials en què podrien ser introduïdes de manera beneficiosa les intervencions assistides amb animals.

LA FORMACIÓ DE L'EQUIP PERFECTE: tècnic + gos de teràpia

1. Formació teòrica en línia a distància del futur tècnic en intervencions assistides amb gossos

L'alumne rep accés al material teòric del curs de tècnic en intervencions assistides amb gossos. Les tutories seran setmanals mitjançant videotrucada i l'avaluació és contínua amb un examen teòric final.

2. Selecció d'un Australian Cobberdog com a futur gos de teràpia

Segons les característiques dels usuaris amb els quals hagi de treballar el futur tècnic de teràpia, seleccionem un dels nostres Australian Cobberdogs amb la mida, el color i les aptituds òptimes per a l'alumne.

3. Ensinistrament del gos de teràpia

L'Australian Cobberdog seleccionat és format en l'obediència i les habilitats que haurà de dur a terme durant les intervencions amb el seu futur tècnic.

4. Acoblament presencial del tècnic i el gos de teràpia

Quan l'alumne ha acabat la seva formació teòrica, es reuneix amb el seu gos de teràpia i s’instrueix el tècnic perquè aprengui a treballar amb el seu gos, i sàpiga entendre’n les necessitats com a gos de teràpia.

5. Pràctiques tutoritzades en intervencions assistides amb gossos reals

L'alumne i el seu gos de teràpia es comencen a familiaritzar amb les intervencions assistides amb gossos, participant de forma pràctica en les nostres sessions i tutoritzat pel seu professor.

6. Seguiment de les intervencions del tècnic i el seu gos

El tècnic en intervencions assistides amb gossos està ja capacitat per exercir com a tal. El professor farà un seguiment de les seves intervencions per resoldre les qüestions que sorgeixin amb els seus usuaris concrets.

INSCRIU-T’HI

(+34) 93 590 93 97

Informació i consultes sobre l'Australian Cobberdog

CONTACTE